hundevelfaerdscenteret

Kontakt: kontakt@hundevelfaerdscenteret.dk

hundevelfaerdscenteret

Kontakt: kontakt@hundevelfaerdscenteret.dk

Udlejning af lokaler

Udlejning til privat træning (selvtræning)

Priser:

50 min: 99 kr. inkl. moms

80 min: 149 kr. inkl. moms

Book ved at klikke på knappen nedenfor "vilkår og betingelser"

Vilkår og betingelser:

1. Det lejede

1.1 Det lejede udgør selvtræningslokalet i Hundevelfærdscenteret. Indgangsdør ligger bagtil, op mod græsplænen, højre om bygningen. Det er ligeledes tilladt at benytte P-pladsen foran bygningen og græsarealet der omkranser bygningen.

Der er Wi-Fi og whiteboardtavle til rådighed.

1.2 Det lejede er den del af Hundevelfærdscenteret I/S.

1.3 Det lejede skal benyttes til hundetræning. Herunder både teoretisk og praktisk undervisning/træning. Det er tilladt at medbringe egne hunde i det lejede. Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet formål.

2. Lejeperiode og pris for leje

Periode vælges i kalenderen. Betaling sker samtidig med at booking foretages.

Vær opmærksom på, at du ikke må anvende hverken lokaler eller parkeringspladser uden for den aftalte tid.

Bookingen er refunderbar indtil 5 dage før aftalt start. Herefter frafalder fortrydelsesretten, og aftalen er økonomisk bindende.

3. Lejebetingelser - brug af centeret og tilbageoverdragelse efter brug

3.1 Lejer er i enhver henseende ansvarlig for, at det lejede afleveres i samme stand, som da det blev ibrugtaget. Dette gælder lokalernes og udendørsarealerne fysiske rammer såvel som inventar. Lejer holder ansvaret for besøgende i centeret (både to- og firbenede), deres brug af faciliteterne og evt. skader de forårsager derpå.

3.2 Følgende retningslinjer skal efterleves i brug af det lejede:

Der må ikke bæres udesko i centeret. Disse skal stilles inden gulvtæppet betrædes.

Tæver i løbetid skal til enhver tid bære løbetidsbukser, når de færdes indendørs i centeret.

Afføring fra hundene opsamles og smides i skraldespanden foran huset.

Spildes der væske, tisser en hund på gulv/gulvtæppe eller inventar, skal der straks tørres op. Er der tale om andet end vand, skal der derudover rengøres med rengøringsmidler, som kan findes i centeret.

Hundene må ikke grave. Dette gælder alle steder på grunden, også bagved huset og i evt. buske/bede.

Evt. rygning skal foregå ved bygningens gavl, hvor askebæger findes ved siden af døren. Skodder må ikke smides på jorden.

Det er ikke tilladt at overnatte i lokalet.

3.3 Følgende skal udføres når lokalerne forlades for dagen:

Lokalerne skal efterlades i den stand de blev modtaget - det vil sige rengøring ved behov. Støvsuger forefindes i Centeret.

Lokalerne skal aflåses.

Al elektricitet skal være slukket.

Vinduer skal være lukkede.

Nøglen skal returneres til nøgleboksen.

3.4 Ignorering af ovenstående betingelser kan, afhængig af graden heraf, udløse en opkrævning af kompensation. Kompensationen vil være svarende til arbejdstiden som bruges til udbedring heraf.

3.5 Hærværk af lokale og inventar vil medføre politianmeldelse og lejer hæfter økonomisk for skader i denne forbindelse.

4. Uddannelseskrav til lejer, hvis lokalerne bruges til faglig formidling til

tredjepart

For arrangementer der har til hensigt at formidle faglig viden om hunde (kurser, træning mv.) er det et krav, at underviser/formidler skal have gennemført og bestået en uddannelse af faglig relevans og

tilstrækkelig høj kvalitet.

Der kan i visse tilfælde kompenseres herfor, hvis underviser/formidler er i gang med, og tilstrækkeligt langt, i en uddannelse der lever op til førnævnte krav.

Det foreligger udlejerne frit at afvise en anmodning på baggrund af deres subjektive vurdering af ovenstående.

Ved selvtræning er dit uddannelsesniveau underordnet.

5. Etiske krav til håndteringen af hunde i Hundevelfærdscenteret

Det er på ingen måde tilladt at anvende, eller undervise i, aversive metoder i omgang med hundene. Al omgang med hunde i Hundevelfærdscenteret skal være trygt og positivt for hunden. Hårdhændet omgang/håndtering vil ikke blive tolereret.

Ved mistanke af, eller bevis for, brug af aversive metoder og/eller hårdhændethed i omgang med hundene kan enhver aftale opsiges af udlejer med øjeblikkelig virkning og uden evt. tilbagebetalinger til lejer.

7. Godkendelse af lejebetingelser v. underskrift

Ved gennemførsel af BOOKING, bekræfter lejer at have læst og forstået betingelserne ovenfor.

Udlejning til virksomheder/instruktører mv

Priser:

• 1,5 times leje koster 259,00kr inkl moms.

• 1 hel dag (7:00 - 17:00) koster 1.695,00

(evt. tilkøb til kl 21:00 koster et tillæg på 200,00)

• 2 weekenddage (lørdag+søndag) koster 3.000,00

Online booking er undervejs, men indtil da, kontakt os gerne på mail:

kontakt@hundevelfaerdscenteret.dk

Vilkår og betingelser:

1. Det lejede

1.1 Det lejede udgør fælleslokalerne i Hundevelfærdscenteret samt toilet og køkkenet. Det er ligeledes tilladt at benytte P-pladsen foran bygningen og græsarealet der omkranser bygningen.

Der er Wi-Fi, projektor, højtalere og whiteboardtavle til rådighed.

I skuret bag huset er der adgang til klapborde og stole. Disse kan frit anvendes af lejer, såfremt de rengøres og sættes retur efter brug.

1.2 Det lejede er den del af Hundevelfærdscenteret I/S.

1.3 Det lejede skal benyttes til undervisning eller anden vidensformidling. Herunder både teoretisk og praktisk undervisning/træning. Det er tilladt for elever og undervisere at medbringe egne hunde i det lejede. Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet formål.

2. Lejeperiode og pris for leje

Periode vælges i kalenderen. Betaling sker samtidig med at booking foretages.

Vær opmærksom på, at du ikke må anvende hverken lokaler eller parkeringspladser uden for den aftalte tid.

Bookingen er refunderbar indtil 5 dage før aftalt start. Herefter frafalder fortrydelsesretten, og aftalen er økonomisk bindende.

3. Lejebetingelser - brug af centeret og tilbageoverdragelse efter brug

3.1 Lejer er i enhver henseende ansvarlig for, at det lejede afleveres i samme stand, som da det blev ibrugtaget. Dette gælder lokalernes og udendørsarealerne fysiske rammer såvel som inventar. Lejer holder ansvaret for besøgende i centeret (både to- og firbenede), deres brug af faciliteterne og evt. skader de forårsager derpå.

3.2 Følgende retningslinjer skal efterleves i brug af det lejede:

Der må ikke bæres udesko i centeret. Disse skal stilles før gitteret passeres.

Tæver i løbetid skal til enhver tid bære løbetidsbukser, når de færdes indendørs i centeret. Afføring fra hundene opsamles og smides i skraldespanden foran huset.

Spildes der væske, tisser en hund på gulv/gulvtæppe eller inventar, skal der straks tørres op. Er der tale om andet end vand, skal der derudover rengøres med rengøringsmidler, som kan findes i centeret.

Hundene må ikke grave. Dette gælder alle steder på grunden, også bagved huset og i evt. buske/bede.

Evt. rygning skal foregå ved bygningens gavl, hvor askebæger findes ved siden af døren. Skodder må ikke smides på jorden.

Projektor og højtalere må gerne anvendes.

Det er ikke tilladt at overnatte i lokalet.

3.3 Følgende skal udføres når lokalerne forlades for dagen:

Lokalerne skal efterlades i den stand de blev modtaget - det vil sige rengøring ved behov. Støvsuger forefindes i Centeret.

Lokalerne skal aflåses. Husk at låse begge døre.

Al elektricitet skal være slukket.

Vinduer skal være lukkede.

Nøglen skal returneres til nøgleboksen.

3.4 Ignorering af ovenstående betingelser kan, afhængig af graden heraf, udløse en opkrævning af kompensation. Kompensationen vil være svarende til arbejdstiden som bruges til udbedring heraf.

3.5 Hærværk af lokale og inventar vil medføre politianmeldelse og lejer hæfter økonomisk for skader i denne forbindelse.

4. Uddannelseskrav til lejer, hvis lokalerne bruges til faglig formidling til

tredjepart

For arrangementer der har til hensigt at formidle faglig viden om hunde (kurser, træning mv.) er det et krav, at underviser/formidler skal have gennemført og bestået en uddannelse af faglig relevans og

tilstrækkelig høj kvalitet. Der kan i visse tilfælde kompenseres herfor, hvis underviser/formidler er i gang med, og tilstrækkeligt langt, i en uddannelse der lever op til førnævnte krav.

Det foreligger udlejerne frit at afvise en anmodning på baggrund af deres subjektive vurdering af ovenstående.

5. Etiske krav til håndteringen af hunde i Hundevelfærdscenteret

Det er på ingen måde tilladt at anvende, eller undervise i, aversive metoder i omgang med hundene. Al omgang med hunde i Hundevelfærdscenteret skal være trygt og positivt for hunden. Hårdhændet omgang/håndtering vil ikke blive tolereret.

Ved mistanke af, eller bevis for, brug af aversive metoder og/eller hårdhændethed i omgang med hundene kan enhver aftale opsiges af udlejer med øjeblikkelig virkning og uden evt. tilbagebetalinger til lejer.

6. Godbidder og evt. andre varer i Hundevelfærdscenterets "butik"

Der kan købes godbidder mv. i vores lille fysiske butik i Hundevelfærdscenteret. Dette betales til Hundevelfærdscenterets Mobilepay. Info til denne er angivet ved varerne i centeret. Ligeledes foreligger en prisliste.

Ved køb bedes angivet hvad der købes, fx "3x Ficcaro". Varianter af en vare behøves ikke nævnes.

7. Godkendelse af lejebetingelser v. underskrift

Ved gennemførsel af BOOKING, bekræfter lejer at have læst og forstået betingelserne ovenfor.

Hundevelfærdscenteret I/S

Bregnerødvej 125

3460 Birkerød

kontakt@hundevelfaerdscenteret.dk

CVR 43378570